Električni liftovi

Opis

Liftovi koji se koriste za transport vozila sa putnicima. Koriste se u javnim garažama, trgovačkim centrima i drugim objektima. Poziv lifta je sa daljinskom kontrolom, što omogućava komfor pri korištenju lifta iz automobila. Korisna površina, dimenzije vrata i kabine su takve da se može ulaz i izlaz sa automobilom obaviti neometano.

Automatsko zadržavanja vrata kabine zajedno sa infracrvenom fotozavjesom, omogućavaju da vrata lifta ostanu otvorena duže nego što je uobičajeno. Kabina ostaje na stanici za vrijeme ulaza i izlaza, čime je omogućen sigurniji i komotniji manevar sa vozilom.

Tehnički podaci
Nosivost
Broj stanica
Brzina
Kretanje
2000 kg
od 2 do 64
od 0,6 m/s do 4 m/s
od 3 do 120 metara