Mi dižemo do najvećih visina!
Europrost d.o.o.Europrost d.o.o.Europrost d.o.o.
(Pon - Sub)
info@europrost.com
Bosna i Hercegovina

Auto liftovi

Auto liftovi

Auto liftovi se koriste za transport vozila sa putnicima. 

Koriste se u javnim garažama, trgovačkim centrima i drugim objektima. Poziv lifta je moguć sa daljinskom kontrolom, što omogućava komfor pri korištenju lifta iz automobila. korisna površina, dimenzije vrata i kabine su takve da se može ulaz i izlaz sa automobilom  obaviti neometano.

Sistem upravljanja može da bude: električni ili hidraulični.

Nosivost: od 2.500kg do 6.000 kg

Brzina: od 0,15 do 1,00 m/s

Broj stanica: od 2 do 10