Mi dižemo do najvećih visina!
Europrost d.o.o.Europrost d.o.o.Europrost d.o.o.
(Pon - Sub)
info@europrost.com
Bosna i Hercegovina

Električni liftovi – MRL

Električni liftovi

MRL – liftovi bez mašinske prostorije

EL – liftovi sa mašinskom prostorijom iznad voznog okna

Prateći današnji trend sve više u svijetu liftova koriste se električni liftovi.

Zbog uštede električne energije, veće brzine kretanja, dužeg vijeka trajanja električni liftovi imaju veću prednost u odnosu na hidraulične sisteme upravljanja.

Pogon: Reduktorski ili bezreduktorski
Vrsta upravljanja: Mikroprocesorska // VVVF