Mi dižemo do najvećih visina!
Europrost d. o.o.Europrost d. o.o.Europrost d. o.o.
+387 35 781 000
info@europrost.com
Miričina bb, 75320 Gračanica, Bosna i Hercegovina

Električni liftovi – MRL

Električni liftovi

Električni liftovi

MRL – liftovi bez mašinske prostorije
EL – liftovi sa mašinskom prostorijom iznad voznog okna

Prateći današnji trend sve više u svijetu liftova koriste se električni liftovi.

Zbog uštede električne energije, veće brzine kretanja, dužeg vijeka trajanja električni liftovi imaju veću prednost u odnosu na hidraulične sisteme upravljanja.


Pogon: Reduktorski ili bezreduktorski
Vrsta upravljanja: Mikroprocesorska // VVVF