Mi dižemo do najvećih visina!
Europrost d.o.o.Europrost d.o.o.Europrost d.o.o.
(Pon - Sub)
info@europrost.com
Bosna i Hercegovina

Putnički liftovi

Putnički liftovi

Osobni liftovi služe za prevoz putnika.

Ugrađuju se u: stanbene objekte, poslovne objekte, hotele, privatne ustanove i mnoge druge objekte.

Liftovi se izrađuju prema moguđnosti i zahtjevu kupca.

Uređenja vrata i kabine po želji kupca.

Sistem upravljanja može da bude: električni ili hidraulični.

Nosivost: 250 kg – 2500 kg

Brzina: 0,15 m/s  –  2,5 m/s

Stanica: 2 do 45

Lift 1677

Električni osobni lift.

Lokacija: Tržni centar “Etna” Gračanica

Nosivost: 630 kg
Vrata: Automatska 2 panela / INOX
Brzina: 1 m/s
Broj stanica: 3