Mi dižemo do najvećih visina!
Europrost d.o.o.Europrost d.o.o.Europrost d.o.o.
(Pon - Sub)
info@europrost.com
Bosna i Hercegovina

Kućni liftovi

Kućni liftovi

Kućni lift je idealno rješenje za ugradnju u postojeće objekte, gdje je izražen problem jame i nadvišenja.

 

Lift se može ugraditi u postojeće okno koje može biti od različitih materijala: beton, čelik, konbinacija beton/čelik, cigla; što omogućava da jedna ili više strana budu izvedene kao panoramic.

 

Mogućnost veliki broj izvedbi ovog sistema.